Over ONs

Wie maakt de site?

Hoewel je waarschijnlijk denkt, dat een aantal personen zich bezig houdt met het opzetten en bijhouden van deze site, is er slechts 1 persoon mee bezig. Het vergt veel tijd om zoveel gegevens te verzamelen, te bewerken en te plaatsen.
Het kan dus nog een hele tijd duren voor we alles "compleet" hebben.

Verantwoording:

Ik heb getracht zorgvuldig te zijn bij het plaatsen van de gegevens op deze site.
Het plaatsen heeft voor mij geen enkel commercieel doel. Het is puur een neerslag van gegevens die ik heb verkregen uit openbare bronnen. Veel is te vinden in de Openbare bibliotheek te Winterswijk. Dan denk ik aan de gegevens die dokter Das heeft verzameld en ook aan de genealogische gegevens op microfiches.
Verder is gebruik gemaakt van aanvullende gegevens die te vinden zijn op genealogische sites, zoals
www.genlias.nl en www.genealogiedomein.nl
Deze gegevens zijn door mij in een bepaalde volgorde gerangschikt, zodat belangstellenden daar gebruik van zouden kunnen maken voor hun eigen genealogisch onderzoek, met de uitdrukkelijke waarschuwing dat er onvermijdelijke fouten in kunnen zijn geslopen. Controleer alles zelf en neem niet alles klakkeloos over, dat werkt een steeds verdere onnauwkeurigheid in de hand.
We houden ons uiteraard aan de wet op de privacy. Mochten er toch nog mensen zijn, die menen dat ik op welke wijze dan ook deze heb geschonden, laat het mij dan weten. Het liefst op een zakelijke manier, want ik zit niet te wachten op onheuse bejegeningen voor zaken waar ik ook niet beter van word.
Wat de foto's betreft van boerderijen: Ik ga er van uit dat die vallen onder vrije nieuwsgaring. Ze zijn van de openbare weg af genomen en iedereen met een fototoestel kan hetzelfde doen. Je kunt toch niet iedere toerist verbieden  foto's te maken van de omgeving? Dan kunnen de kranten ook wel opdoeken. Ik heb hierbij ook getracht geen herkenbare personen of kentekens van auto's in beeld te brengen.
Ik weet dat ik er een heleboel mensen plezier mee doe. Het is ook alleen daarom dat ik de gegevens wil delen met anderen. Mensen die achter elke boom een spook zien die het op hun privacy hebben gemunt, maar wel hun volledige naam en adres in het telefoonboek hebben laten opnemen, kan ik derhalve ook niet erg serieus nemen. Ik ben uiteraard wel in voor serieuze benaderingen wat betreft de gevoeligheid van gegevens.
Ik verklaar mij hiermede dan ook niet verantwoordelijk voor welke vorm van vermeend onrecht dan ook, dat mocht ontstaan door publicatie van deze (openbare) gegevens. Neem eerst contact op en ik zal elk redelijk verzoek tot verwijdering of aanpassing honoreren.
Jan, webmaster. Zie e-mailadres op de site voor benadering.